Aanpakken coöperatie U.A. verbindt en ondersteunt haar leden en opdrachtgevers om het mogelijk te maken dat mensen met een ondersteuningsvraag kunnen blijven participeren in de maatschappij. Zo wordt er gewerkt aan een inclusieve samenleving en kunnen kleinschalige lokale initiatieven behouden blijven in het veranderende zorglandschap. Dit doen we door slim en efficiënt met elkaar samen te werken en te leren hoe het beter kan. Leden van Aanpakken zijn Zelfstandige en/of Sociale ondernemers.

Missie

Aanpakken Coöperatie U.A. ondersteunt haar leden door zelfstandig ondernemerschap lokaal te verbinden zodat er kwalitatief goede begeleiding geboden kan worden in het leven en de eigen wereld van personen die “tijdelijk” aangewezen zijn op hulp.

Aanpakken is:

  • Resultaatgericht,
  • Ondernemend,
  • Betrouwbaar.

Strategie

Samensterk Door in een coöperatief verband samen te werken kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden om zorg te kunnen leveren zonder aan de eigenheid van de individuele leden tekort te doen.

Voor en door mensen Mensen met een ondersteuningsvraag melden zich niet aan bij een organisatie maar bij een persoon een gezicht die ze kan helpen.

Lokale ondersteuning De ondersteuning krijgt vorm in de woonomgeving. De ondersteuning wordt afgestemd op de mogelijkheden en interesses van de deelnemers waarbij het hebben van een zinvolle dag invulling voorwaarde is. 

Goede kwaliteit van begeleiding De kwaliteit van het geleverde werk van onze ondernemers is goed. Ze zijn flexibel en door de zelfstandigheid afhankelijk van de kwaliteit van het geleverde werk voor het voortbestaan van hun onderneming. Leden werken volgens het interne kwaliteitshandboek en vanuit het bestuur van de coöperatie kijken we hierop toe.

Verrijking van het (zorg)landschap Lokale kleinschalige initiatieven leveren een waardevolle bijdrage aan bestaande organisaties en zorgnetwerken, inspireren en dragen bij aan de realisatie van innovatiedoelstellingen.