Raad van Toezicht

De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen

Rob Kok

Rob Kok is verzekeringsarts en werkzaam binnen de sociale zekerheid sinds 1999. Daarnaast is hij sinds 2016 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), een van de acht federatiepartners van de KNMG. Vanuit beide hoedanigheden komt hij ook in aanraking met het sociale domein.

Rob: “Vanuit mijn vakmanschap, sociale betrokkenheid en bestuurlijke ervaring draag ik graag een steentje bij aan dit prachtige initiatief op het gebied van inclusiviteit”

Annette van Hussel

Annette van Hussel is directeur van het Projectmanagementbureau (PMB) van gemeente Amsterdam sinds september 2019. Van 2014 tot 2019 was zij gemeentesecretaris van de gemeente Stichtse Vecht. Daarvoor werkte zij bij gemeenten Maarssen, Zeist en Doorn. Daar heeft zij onder meer de verzelfstandiging van de sociale werkvoorziening Zeist en de fusie van 9 gemeentelijke sociale diensten begeleid.

Annette: “Aanpakken is een mooie organisatie die zakelijkheid combineert met maatschappelijk betrokken ondernemerschap en inclusiviteit. Ik ben er trots op hier een bijdrage aan te leveren.”

Charlotte Koch

Charlotte Koch is senior business controller bij de Belastingdienst, met als aandachtsgebied Organisatie en Personeel. Van 2008 tot 2019 werkte zij bij de gemeente Utrecht. Zij was daar business controller voor de afdeling Werk en Inkomen (2013-2016) en later manager bedrijfsvoering voor het ruimtelijk domein (2016-2019).